Conveni Col·laboració entre l’Institut Català de les empreses culturals i Viladecans Qualitat, S.L. per la realització de la Jornada Espai de Carrer

Informació

Dades del conveni

Objecte del conveni:

Conveni de Col.laboració entre l’Institut Català de les empreses culturals i Viladecans Qualitat, S.L. per la realització de la Jornada»Espai de Carrer»

Signants: Xavier Díaz i Vilanova, Director de l'Institut Català de les Empreses Culturals (IEC) i Alicia Valle Cantalejo, Consellera Delegada de Viladecans Qualitat, S.L.

Drets i obligacions: Cofinançament de la Jornada

Vigència: 07/03/2017

Dades d'execució del conveni

Data de compliment: 30/01/2017

Data d’execució: 07/03/2017