Addenda pròrroga conveni col.laboració entre l’Agència de l’habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Viladecans, relatiu al programa de mediació per al lloguer social per a l’any 2018

Informació

Número d’expedient: 0040/17/Viurbana

Dades del conveni

Objecte del conveni:

Addenda pròrroga conveni col.laboració entre l’Agència de l’habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Viladecans, relatiu al programa de mediació per al lloguer social per a l’any 2018

Signants: Director de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i el Sr. Carles Ruiz Novella, Alcalde de Viladecans

Vigència: 31/12/2018

Dades d'execució del conveni

Data de compliment: 31/12/2017

Data d’execució: 31/12/2018