Viurbana – Subvencions

PROJECTES DESTACATS

  • Oficina Local d’Habitatge
    Oficina Local d’Habitatge
    L’Oficina Local d’Habitatge és la finestreta única en temes d’habitatge a Viladecans, la seva activitat es centralitza en quatre grans eixos de treball: facilitar al ciutadà l’accés a l’habitatge, evitar la pèrdua de l’habitatge i assegurar-ne el seu manteniment, promoure la rehabilitació i millorar la convivència a les comunitats de veïns.
  • Pla de Barris
    Pla de Barris
    Els Projectes d’Intervenció Integral de Ponent i de Montserratina estan integrats dins del Fons de foment del programa de barris i àrees urbanes d’atenció especial, destinat a la rehabilitació i la promoció específica de barris amb necessitats específiques.

ON SOM?