Viurbana – Convenis de Col·laboració

Convenis de col·laboració

Addenda pròrroga conveni col.laboració entre l’Agència de l’habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Viladecans, relatiu al programa de mediació per al lloguer social per a l’any 2018

Informació

Número d'expedient: 0040/17/Viurbana

Nom de l'expedient: Addenda pròrroga conveni col.laboració entre l'Agència de l'habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Viladecans, relatiu al programa de mediació per al lloguer social per a l'any 2018

Dades básiques del conveni

Objecte del conveni:

Addenda pròrroga conveni col.laboració entre l’Agència de l’habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Viladecans, relatiu al programa de mediació per al lloguer social per a l’any 2018

Signants: Director de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i el Sr. Carles Ruiz Novella, Alcalde de Viladecans

Vigència: 31/12/2018

Dades d'execució del conveni

Data de compliment: 31/12/2017

Data d'execució: 31/12/2018

PROJECTES DESTACATS

  • Oficina Local d’Habitatge
    Oficina Local d’Habitatge
    L’Oficina Local d’Habitatge és la finestreta única en temes d’habitatge a Viladecans, la seva activitat es centralitza en quatre grans eixos de treball: facilitar al ciutadà l’accés a l’habitatge, evitar la pèrdua de l’habitatge i assegurar-ne el seu manteniment, promoure la rehabilitació i millorar la convivència a les comunitats de veïns.
  • Pla de Barris
    Pla de Barris
    Els Projectes d’Intervenció Integral de Ponent i de Montserratina estan integrats dins del Fons de foment del programa de barris i àrees urbanes d’atenció especial, destinat a la rehabilitació i la promoció específica de barris amb necessitats específiques.

ON SOM?