Vimed – Gestió econòmica

Gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial

Pressupost

PRESSUPOST EXERCICI 2019

 

VIMED

Imports en EUROS

COMPTE DE PERDUES I GUANYS

331.904,21

1. Import net de la xifra de negocis

5.187.879,35

Vendes

2.876.369,00

Prestació de serveis

2.311.510,35

2. Var. exist. d'Edificis i Obres en curs

-1.904.460,34

4. Aprovisionaments

-2.619.996,41

Consums d'explotación

-2.619.996,41

5. Altres ingressos d'explotació

1.813.890,92

Ajuntament

630.913,00

Vilawatt

1.182.977,92

6. Despeses de Personal

-920.165,22

7. Altres despeses d'explotació

-684.571,00

Serveis profesionals externs

-392.800,00

Curs i seminaris

-3.572,00

Auditoria

-6.430,00

Mecenatge

-50.000,00

Comisions bancaries

-53.029,00

Subministraments

-98.966,00

Gestoria

-5.400,00

Manteniment

-50.179,00

Missatgeria

-413.00

Var rrhh

-10.705,00

Rentings

-2.149,00

Material oficina

-10.928,00

8. Amort. de l'Immobilitzat

-433.536,00

RESULT. EXPLOTACIÓ

439.041,30

12. Ingresos financers

0,00

13. Despeses financeres

-107.137,09

RESULTAT FINANCER

-107.137,09

RESULTAT DE L'EXERCICI

331.904,21

Descarregar PDF

Comptes anuals complets preceptius
Inventari patrimonial

Llistat de patrimoni de la societat.

Descarregar PDF

PROJECTES DESTACATS

  • Delta Business Center
    Delta Business Center
    El Delta Business Center és un centre de negocis ubicat al Parc de Negocis de Viladecans, a l’edifici Canadà, dissenyat per albergar i cobrir les necessitats d’empreses i emprenedors.
  • W!cable
    W!cable
    W!CABLE és una xarxa pública i oberta de telecomunicacions de nova generació que permet als operadores de telecomunicacions la prestació de serveis d'alta connectivitat als ciutadans i a les empreses de Viladecans.

ON SOM?