Vigem – Perfil del contractant

Licitacions

Licitacions en tràmit de presentació d´ofertes

VIGEM

No hi ha cap licitació en tràmit de presentació d'ofertes

VIMED

049/FP14/016 - Procediment obert subjecte a regulació harmonitzada per a l’adjudicació de les obres d’urbanització necessàries per al desenvolupament urbanístic de la Modificació del Pla Parcial Sector Llevant a Viladecans. EXP (049/FP14/016)

Finalització termini presentació ofertes: 30/09/2019 a les 14:00 hores

Enllaços relacionats

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=50494602&lawType=

Documents de la licitació

049/FP14/017 - Procediment obert harmonitzat pels serveis de direcció d’obres corresponent a les obres de Urbanització necessàries pel desenvolupament urbanístic de la Modificació del Pla Parcial Sector Llevant a Viladecans EXP. (049/FP14/017)

Finalització termini presentació ofertes: 30/09/2019 a les 14:00 hores

Enllaços relacionats

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=50545398&lawType=

Documents de la licitació

123/FP14/008 - Obres contingudes als projectes executius per a la rehabilitació d’edificis i habitatges/locals a les comunitats de propietaris dels Carrers Dr. Reig, 76, Dr. Reig 61 i Dr. Auguet, 49 en el marc del Projecte Vilawatt

Obres contingudes als projectes executius per a la rehabilitació d’edificis i habitatges/locals a les comunitats de propietaris dels Carrers Dr. Reig, 76, Dr. Reig 61 i Dr. Auguet, 49 en el marc del Projecte Vilawatt.

Finalització termini presentació ofertes: 21/09/2018 a les 15:00 hores

Enllaços relacionats

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.pscp?idDoc=34875001&reqCode=viewCn https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.pscp?idDoc=34875001&reqCode=viewCn

Documents de la licitació

VIQUAL

No hi ha cap licitació en tràmit de presentació d'ofertes

VIURBANA

0004/18/Viurbana - Procediment obert no harmonitzat pels serveis de gestió i desenvolupament dels projectes de dinamització comunitària als barris de Ponent i Montserratina. (Exp 0004/18/Viurbana)

Finalització termini presentación ofertes: 18/09/2019 a les 14:00 hores

AMPLIACIÓ  TERMINI FINALITZACIÓ PRESENTACIÓ OFERTES: 25/09/2019 a les 14:00 hores

Divisió en lots: Sí, en els 5 lots següents

 • LOT 1 (Dinamització de Can Sellarès)
 • LOT 2 (Biblioteques obertes als barris)
 • LOT 3 (Patis oberts)
 • LOT 4 (Tallers de lectoescriptura per a gent gran)
 • LOT 5 (Aula d’estudi nocturn al casal de barri de la Montserratina)
Enllaços relacionats

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=50718492&lawType=

Documents de la licitació

Licitacions en tràmit d´adjudicació

VIGEM

No hi ha cap licitació en tràmit d'adjudicació

VIMED

142/FP14/001 - Procediment obert no harmonitzat de les obres contingudes al Projecte modificat de la fase 2B ampliació i adequació de la Masia Ca n’Amat per a centre d’interpretació del Patrimoni Local de Voladecans. EXP (142/FO14/001)

FINALITZACIÓ TERMINI PRESENTACIÓ OFERTES: 14/06/2019 a les 14:00 hores

OBERTURA SOBRE C: 06/09/2019 a les 09:00 hores a les oficines de Vimed situades: Carrer Pompeu Fabra, 50, Viladecans, Sala Llevant.

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/anouncementDetails.pscp?reqCode=view&cn=46910190&type=cn&anouncementId=51751045

Enllaços relacionats

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=46910190&lawType=

Documents de la licitació

- Procediment obert no harmonitzat per l’execució de les obres contingudes en el Projecte de substitució i millora de la Xarxa de Clavegueram municipal a l’avinguda Generalitat 10-32 i al Carrer Pablo Picasso (trams 1-2) EXP. 141/FP14/001

Finalització termini presentació ofertes: 27/03/2019 a les 14:00 hores

Obertura pliques sobre C: 29/05/2019 a les 09:30 hores a les oficines de Vimed: C/ Pompeu Fabra, 50, Viladecans.

Enllaços relacionats

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.pscp?idDoc=43443623&reqCode=viewCn

Documents de la licitació

140/FP14/001 - Procediment obert no harmonitzat per l’execució de les obres contingudes al Projecte de Substitució i Millora del col.lector d’aigües residuals a l’Avinguda Mil.lenari entre el Carrer Dotze d’Octubre i Av. de Can Batllori Exp. (140/FP14/001)

Finalització termini presentació ofertes el 27/03/2019 a les 14:00 hores

Ampliació termini presentació ofertes al 11/04/2019 a les 14:00 hores

Enllaços relacionats

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.pscp?idDoc=43434470&reqCode=viewCn

Documents de la licitació

136/FP14/001 - Procediment obert no harmonitzat per l’execució de les obres contingudes al Projecte de Clavegueram de la illa compresa entre els Carrers Mil.lenari, Frederic Monpou, Pau Casals i Dr. Fleming a Viladecans. EXP. (136/FP14/001)

Finalització termini presentació ofertes: 27/03/2019 a les 14:00 hores

Enllaços relacionats

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.pscp?idDoc=43487113&reqCode=viewCn

Documents de la licitació

123/FP14/008 - Obres contingudes als projectes executius per a la rehabilitació d’edificis i habitatges/locals a les comunitats de propietaris dels Carrers Dr. Reig, 76, Dr. Reig 61 i Dr. Auguet, 49 en el marc del Projecte Vilawatt

Obres contingudes als projectes executius per a la rehabilitació d’edificis i habitatges/locals a les comunitats de propietaris dels Carrers Dr. Reig, 76, Dr. Reig 61 i Dr. Auguet, 49 en el marc del Projecte Vilawatt.

Finalització termini presentació ofertes: 21/09/2018 a les 15:00 hores

Enllaços relacionats

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.pscp?idDoc=34875001&reqCode=viewCn https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.pscp?idDoc=34875001&reqCode=viewCn

Documents de la licitació

VIQUAL

345/18 - Serveis consistents en el control d’accés a edificis en tres modalitats (auxiliars de servei, taquillers/es i acomodadors/es de Sala) per a les instal.lacions, equipaments i activitats gestionades per SPM Viladecans Qualitat, S.L. per encàrrec de l’Ajuntament de Viladecans (Exp. 345/18)

Termini presentació ofertes: 03/05/2019 a les 14:00 hores

Enllaços relacionats

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=44908569&reqCode=viewCn&idCap=13731932&

Documents de la licitació

422/18 - 422/18 Procediment obert no harmonitzat pels serveis consistents en el suport tècnic d’escenari dels equipaments i serveis gestionats per Viladecans Qualitat, .SL.

422/18.- Procediment obert no harmonitzat pels serveis consistents en el suport tècnic d’escenari dels equipaments i serveis gestionats per Viladecans Qualitat, .SL.

Finalització termini presentació ofertes: 24/01/2019 a les 14:00 hores

Enllaços relacionats

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=41036898

Documents de la licitació

VIURBANA

No hi ha cap licitació en tràmit d'adjudicació

Licitacions en tràmit de formalització

VIGEM

102/19 - Procediment obert no harmonitzat pel servei per la contractació de les pòlisses d’assegurances del grup d’empreses municipals de Viladecans a través d’un corredor o mediador d’assegurances (EXP.102/19)

Finalizació termini presentación ofertes: 02/07/2019 a les 14:00 hores.

OBERTURA PÚBLICA SOBRE B (PROPOSTA ECONÒMICA): Dijous, 04/07/2019 a les 12:30 hores a les oficines de Vigem, situades al Carrer Pompeu Fabra, 50, de Viladecans.

Enllaços relacionats

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=48943468&reqCode=viewCn&idCap=21717927&

Documents de la licitació

VIMED

120/FP14/001 - Procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada, de les obres locals ordinàries per a la reforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans (120.FP14/001)

Procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada, per la contractació de  les obres locals ordinàries per a la reforma del Camp de Softbol municipal de Viladecans (120.FP14/001)

DATA LIMIT DE PRESENTACIÓ D’OFERTES : 27 d’abril de 2017, a les 14:00 hores.

Enllaços relacionats

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=22576623&reqCode=viewCn& https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=22576623&reqCode=viewCn&

Documents de la licitació

113/PF08/002 - Obres de condicionament de l’aparcament de la platja de la Murtra a Viladecans

Obres de condicionament de l’aparcament de la platja de la Murtra a Viladecans.

DATA LÍMIT DE PRESENTACIÓ D’OFERTES: 10 d’abril de 2017, a les 14:00 hores.

Enllaços relacionats

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=22280488&advancedSearch=false&reqCode=viewCn& https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=22280488&advancedSearch=false&reqCode=viewCn&

Documents de la licitació

VIQUAL

408/18 - Serveis consistents en la formació artística i cultural i les accions associades de l’Ateneu de les Arts de Viladecans pels curs 2019-2020 (Exp. 408/18)

Finalització termini presentació ofertes: 02/05/2019 a les 14:00 hores

Enllaços relacionats

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=45011875&reqCode=viewCn&idCap=13731932&

Documents de la licitació

VIURBANA

No hi ha cap licitació en tràmit de formalització

Licitacions declarades desertes

VIGEM

101/19 - Procediment obert no harmonitzat pel servei de contractació de les pòlisses d’assegurances del Grup d’Empreses Municipals de Viladecans a través d’un corredor o mediador d’assegurançes.

Finalització termini presentació ofertes: 25/06/2019 a les 14:00 hores.

Enllaços relacionats

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=48149343&reqCode=viewCn&idCap=21717927&

Documents de la licitació

VIMED

035/FP14/005 - Obres adequació de l’edifici de serveis (bar) ubicat a la peatnca de Can Pastera, a Viladecans

Obres adequació de l’edifici de serveis (bar) ubicat a la petanca de Can Pastera, a Viladecans. EXP (035/FP14/005).

Termini presentació ofertes: 28/03/2018 a les 14:00 hores

Enllaços relacionats

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.pscp?idDoc=29854381&reqCode=viewCn https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.pscp?idDoc=29854381&reqCode=viewCn

Documents de la licitació

055.01/FP14/003 - Obres contingudes en la memòria valorada de les actuacions en sales de l’Ateneu de Cultura Popular de Can Batllori a Viladecans (Exp. núm. 055.01/FP14/003)

Obres contingudes en la memòria valorada de les actuacions en sales de l’Ateneu de Cultura Popular de Can Batllori a Viladecans.

Data de finalització termini presentació ofertes: 16/10/2017 a les 14:00 hores

Enllaços relacionats

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=25991055&reqCode=viewCn& https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=25991055&reqCode=viewCn&

Documents de la licitació

076/FP14/005 - Procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada per l’adjudicació de les obres locals ordinàries per a l’adequació de la primera planta de l’Edifici Cúbic com a espai empresarial

Contractació mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada, de les obres locals ordinàries d’adequació de la primera planta de l’Edifici Cúbic com a Espai Empresarial.

DATA LIMIT DE PRESENTACIÓ D’OFERTES : 27 d’abril de 2017, a les 14:00 h

Enllaços relacionats

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=22574023&reqCode=viewCn& https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=22574023&reqCode=viewCn&

Documents de la licitació

VIQUAL

48/17 - Cessió del dret d’ús de l’espai ubicat a l’edifici de petanques “Can Pastera” per a Bar-Cafeteria

Cessió del dret d’ús de l’espai ubicat a l’edifici de petanques “Can Pastera” de Viladecans per a l’explotació de l’activitat de Bar-Cafeteria i, si s’escau, restaurant.

DATA LÍMIT DE PRESENTACIÓ D’OFERTES: 24/03/2017  a les 14:00 hores.

Enllaços relacionats

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=21985711&reqCode=viewCn& https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=21985711&reqCode=viewCn&

Documents de la licitació

VIURBANA

No hi ha cap licitació deserta

Licitacions adjudicades (històric)

VIGEM

86/17 - Servei d’assistència tècnica a l’àrea del project management del Projecte Vilawatt-“Innovative local public-private-citizen partnership for energy governance”

Servei d’assistència tècnica a l’àrea del project management del Projecte Vilawatt-“Innovative local public-private-citizen partnership for energy governance”

Data límit presentació ofertes: 06/10/2017 a les 14:00 hores

Enllaços relacionats

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=25555630&reqCode=viewCn& https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=25555630&reqCode=viewCn&

Documents de la licitació

VIMED

065/FP14/161 - Subministrament elèctric de mitja i baixa tensió en lliure mercat dels diversos punts de subministrament tituralitat de les societats privades municipals de l’Ajuntament de Viladecans 065/FP14/161

Finalització termini presentació ofertes: 25/04/2019 a les 14:00 hores

OBERTURA PLIQUES SOBRE B PROPOSTA ECONÒMICA: 10/05/2019 A LES 12:30 hores a les depèndencies de Vimed: C/ Pompeu Fabra, 50, Viladecans.

Enllaços relacionats

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.pscp?idDoc=44602047&reqCode=viewCn

Documents de la licitació

130/FP14/001 - Procediment obert no harmonitzat per l’execució de les obres contingudes al Projecte d’obres locals ordinàries d’adequació de sales a Atrium.

Finalització termini presentació ofertes 25/03/2019 a les 14:00 hores

Data Obertura pliques sobre C: 17/04/2019 a les 10:15 hores

Enllaços relacionats

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=43315591

Documents de la licitació

139/FP14/001 - Procediment obert no harmonitzat per les obres contingudes a la memòria valorada de les obres per l’arranjament de la Plaça Germans Lumière, a Viladecans

Termini finalització presentació ofertes: 25/03/2019 a les 14:00 hores

Obertura de pliques sobre C: Dilluns, 13/05/2019 a les 09:30 hores a les dependències de Vimed: C/ Pompeu Fabra, núm. 50, Viladecans.

Enllaços relacionats

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=43288812

Documents de la licitació

135/FP14/001 - Procediment obert no harmonitzat per les obres contingudes a la memòria valorada de les obres per la Reforma del Parc de Can Sucre per a la construcció de dos pistes esportives i l’habilitació d’una zona d’esbarjo de gossos a Viladecans.

Procediment obert no harmonitzat per les obres contingudes a la memòria valorada de les obres per la Reforma del Parc de Can Sucre per a la construcció de dos pistes esportives i l’habilitació d’una zona d’esbarjo de gossos a Viladecans.

Finalització presentació ofertes: 04/03/2019 a les 14:00 hores

Enllaços relacionats

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=42178472 https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=42178472

Documents de la licitació

138/FP14/001 - Procediment obert no harmonitzat per l’execució de les obres contingudes al Projecte Executiu de millora d’accessibilitat a l’Avinguda de Francesc Macià entre els carrers Santa Teresa i Avinguda del Segle XXI.

Procediment obert no harmonitzat per l’execució de les obres contingudes al Projecte Executiu de millora d’accessibilitat a l’Avinguda de Francesc Macià entre els carrers Santa Teresa i Avinguda del Segle XXI.

Data finalització ofertes: 28/02/2019 a les 14:00 hores

Enllaços relacionats

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=42109728 https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=42109728

Documents de la licitació

122/FP14/003 - Procediment obert no harmonitzat per l’adjudicació de les obres locals ordinàries d’adequació de les obres locals ordinàries d’adequació del local de l’Associació de Veïns La Unión com a Casal de Barri a Viladecans Exp. (122/FP14/003)

Procediment obert no harmonitzat per l’adjudicació de les obres locals ordinàries d’adequació de les obres locals ordinàries d’adequació del local de l’Associació de Veïns La Unión com a Casal de Barri a Viladecans Exp. (122/FP14/003)

Data finalització presentació ofertes: 28/12/2018 a les 14:00 hores

Enllaços relacionats

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.pscp?idDoc=39398379&reqCode=viewCn https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.pscp?idDoc=39398379&reqCode=viewCn

Documents de la licitació

134/FP14/001 - Procediment obert harmonitzat pel subministrament, instal.lació i manteniment durant 5 anys del paviment esportiu de gespa artificial del camp de futbol 11 del camp municipal de futbol situat al Carrer Ferran i Clua, 19 de Viladecans, i del Camp de futbol 11 i Camp de Futbol 7 del Camp municipal de futbol Torre Roja situat a l’Avinguda Torre Roja, 16 de Viladecans.

Finalització termini presentació ofertes: 08/01/2019 a les 15:00 hores

Enllaços relacionats

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=39470288&reqCode=viewCn& https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:536165-2018:TEXT:ES:HTML https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=39470288&reqCode=viewCn& https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:536165-2018:TEXT:ES:HTML

Documents de la licitació

065/FP14/153 - Serveis de neteja de les oficines de Vimed ubicades a Viladecans, Carrer Pompeu Fabra, 48-50 i Passatge Llevant, núm. 7.

Serveis de neteja de les oficines de Vimed ubicades a Viladecans, Carrer Pompeu Fabra, 48-50 i Passatge Llevant, núm. 7.

DATA FINALITZACIÓ TERMINI PRESENTACIÓ OFERTES: 08/11/2018 A LES 14:00 HORES

Enllaços relacionats

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.pscp?idDoc=37819297&reqCode=viewCn https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.pscp?idDoc=37819297&reqCode=viewCn

Documents de la licitació

049/FP11/001 - L’ALIENACIÓ, MITJANÇANT CONTRACTE DE COMPRAVENDA, DE LES FINQUES RESULTANTS SEGÜENTS: 100% DE FR5, 100% DE FR6, 100% DE FR7, 100% DE FR8, 100% DE FR11, 100% DE FR12, 100% DE FR13, 100% DE FR14, 100% DE FR15, 100% DE FR16, 32,48 % INDIVÍS DE LA FR21, 100% DE FR22, I 92,88 % DE FR24; ADJUDICADES A LA SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L. EN EL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DE LA “ MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC DEL SECTOR LLEVANT AL TERME MUNICIPAL DE VILADECANS” APROVAT DEFINITIVAMENT PER DECRET D’ALCALDIA DE DATA 18 DE SETEMBRE DE 2018

L’ALIENACIÓ, MITJANÇANT CONTRACTE DE COMPRAVENDA, DE LES FINQUES RESULTANTS SEGÜENTS: 100% DE FR5, 100% DE FR6, 100% DE FR7, 100% DE FR8, 100% DE FR11, 100% DE FR12, 100% DE FR13, 100% DE FR14, 100% DE FR15, 100% DE FR16, 32,48 % INDIVÍS DE LA  FR21, 100% DE FR22, I 92,88 % DE FR24;  ADJUDICADES A LA SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L. EN EL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DE LA “ MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC DEL SECTOR LLEVANT AL TERME MUNICIPAL DE VILADECANS” APROVAT DEFINITIVAMENT PER DECRET D’ALCALDIA DE DATA 18 DE SETEMBRE DE 2018″

 

FINALITZACIÓ TERMINI PRESENTACIÓ OFERTES: 15/11/2018 A LES 14:00 hores

Enllaços relacionats

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.pscp?idDoc=36093907&reqCode=viewCn https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.pscp?idDoc=36093907&reqCode=viewCn

Documents de la licitació

129/FP14/001 - Obres locals urbanització del Carrer Balletbó a Viladecans

Obres locals urbanització del Carrer Balletbó a Viladecans. EXP (129/FP14/001)

Termini presentació ofertes: 28/03/2018 a les 14:00 hores

Enllaços relacionats

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.pscp?idDoc=29849480&reqCode=viewCn https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.pscp?idDoc=29849480&reqCode=viewCn

Documents de la licitació

127/FP14/001 - Obres locals ordinàries per a la pavimentació d’una pista d’escalfament en l’entorn del Camp de Beisbol Municipal de Viladecans

Obres locals ordinàries per a la pavimentació d’una pista d’escalfament en l’entorn del Camp de Beisbol Municipal de Viladecans. EXP. (127/FP14/001)

Termini presentació ofertes: 28/03/2018 a les 14:00 hores

Enllaços relacionats

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.pscp?idDoc=29858503&reqCode=viewCn https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.pscp?idDoc=29858503&reqCode=viewCn

Documents de la licitació

065/FP14/144 - Subministrament d’energia elèctrica de mitja i baixa tensió dels punts de subministrament de les societats privades municipals de Viladecans indicades als Plecs, mitjançant comercialitzadora en mercat lliure

Subministrament d’energia elèctrica de mitja i baixa tensió dels punts de subministrament de les societats privades municipals de Viladecans indicades als Plecs, mitjançant comercialitzadora en mercat lliure. EXP (065/FP14/144).

Finalització termini presentació ofertes: 12/03/2018 a les 14:00 hores


En relació a la presentació d’ofertes, per error material es va indicar al punt 9.3 del plec de clàusules administratives que no es podran presentar ofertes per correu. No obstant això, serà possible la presentació per correu de les ofertes, sempre i quan s’avisi (al email: jcampama@vigem.cat) de la seva remissió, adjuntant justificant d’enviament, abans de la finalització del termini de presentació d’ofertes i es rebi l’oferta en el termini de 10 dies naturals següents a la finalització del termini de presentació d’ofertes.

Enllaços relacionats

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.pscp?idDoc=28901300&reqCode=viewCn https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.pscp?idDoc=28901300&reqCode=viewCn

Documents de la licitació

069/FP11/031 - Alienació mitjançant contracte de compravenda de fina registral núm. 5.562 al c/ Comerç, 9, inclosa dins el Polígon d’actuació urbanística de la modificació puntual del PGM a l’àmbit delimitat pel Carrer Comerç, Av. Can Batllori i Av. Can Palmer

Alienació mitjançant contracte de compravenda de fina registral núm. 5.562 al c/ Comerç, 9, inclosa dins el Polígon d’actuació urbanística de la modificació puntual del PGM a l’àmbit delimitat pel Carrer Comerç, Av. Can Batllori i Av. Can Palmer (EXP. 069/FP11/031)

Finalització termini presentació ofertes: 26/02/2018 a les 14:00 hores

Enllaços relacionats

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.pscp?idDoc=28581134&reqCode=viewCn https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.pscp?idDoc=28581134&reqCode=viewCn

Documents de la licitació

118/FP14/001 - Obres contingudes en el Projecte de Rehabilitació de l’Edifici d’educació primària de l’Escola El Garrofer per la millora de l’eficiència energètica segons l’estandar passivhaus

Obres contingudes en el Projecte de Rehabilitació de l’Edifici d’educació primària de l’Escola El Garrofer per la millora de l’eficiència energètica segons l’estandar passivhaus. Exp. núm. 118/FP14/001.

FINALITZACIÓ TERMINI PRESENTACIÓ OFERTES: 09/02/2018 a les 14:00 hores

Enllaços relacionats

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.pscp?idDoc=28484959&reqCode=viewCn https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.pscp?idDoc=28484959&reqCode=viewCn

Documents de la licitació

055.01/FP14/005 - Obres contingudes en la memòria valorada de les actuacions en sales d’Ateneu de Cultura Popular de Can Batllori de Viladecans

Obres contingudes en la memòria valorada de les actuacions en sales d’Ateneu de Cultura Popular de Can Batllori de Viladecans

Finalització presentació ofertes: 30/11/2017 a les 14:00 hores

Enllaços relacionats

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.pscp?idDoc=26969444&reqCode=viewCn https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.pscp?idDoc=26969444&reqCode=viewCn

Documents de la licitació

076/FP14/007 - Procediment obert no harmonitzat per l’adjudicació de les Obres locals ordinàries per a l’adequació de la primera planta de l’edifici Cúbic com a espai empresarial

Procediment obert no harmonitzat per l’adjudicació de les Obres locals ordinàries per a l’adequació de la primera planta de l’edifici Cúbic com a espai empresarial

Finalització termini presentació ofertes: 07/12/2017 a les 14:00 hores

Enllaços relacionats

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.pscp?idDoc=27111272&reqCode=viewCn https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.pscp?idDoc=27111272&reqCode=viewCn

Documents de la licitació

057/FP14/009 - Obres d’electrificació de l’entorn de l’Avda. Mil.lenari entre els carrers Ferran i Clua i Dotze d’Octubre

Obres d’electrificació de l’entorn de l’Avda. Mil.lenari entre els carrers Ferran i Clua i Dotze d’Octubre de Viladecans.

Termini de presentació d’ofertes: 15 de setembre de 2017, 14:00 h.

Enllaços relacionats

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=25483888&reqCode=viewCn& https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=25483888&reqCode=viewCn&

Documents de la licitació

121/FP14/001 - Obres locals urbanització contingudes al projecte d’obres locals d’urbanització de la Plaça de les Palmeres a Viladecans (EXP. 121/FP14/001)

Obres locals d’urbanització contingudes al projecte d’obres locals d’urbanització de la Plaça de les Palmeres a Viladecans. (EXP. 121/FP14/001)

Termini presentació ofertes: Dilluns, 10 de juliol de 2017 a les 14:00 hores

Enllaços relacionats

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.pscp?idDoc=24095388&reqCode=viewCn https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.pscp?idDoc=24095388&reqCode=viewCn

Documents de la licitació

115/FP14/008 - Obres locals d’urbanització de la xarxa de clavegueram del Polígon Industrial Centre a Viladecans (EXP. 115/FP14/008)

Obres locals d’urbanització de la xarxa de clavegueram del Polígon Industrial Centre a Viladecans (EXP. 115/FP14/008)

Termini de presentació ofertes: Dilluns, 10/07/2017 a les 14:00 hores

Enllaços relacionats

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.pscp?idDoc=24072954&reqCode=viewCn https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.pscp?idDoc=24072954&reqCode=viewCn

Documents de la licitació

118/FP14/002 - Obres contingudes en la memòria valorada per a la reparació de les façanes de l’Escola El Garrofer de Viladecans

Obres contingudes en la memòria valorada per a la reparació de les façanes de l’Escola El Garrofer de Viladecans

DATA LIMIT DE PRESENTACIÓ D’OFERTES: 29/05/2017 a les 14:00 hores

Enllaços relacionats

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.pscp?idDoc=23226734&reqCode=viewCn https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.pscp?idDoc=23226734&reqCode=viewCn

Documents de la licitació

065/FP14/122 - Servei d’auditoria de Comptes Anuals i Auditoria jurídica de les societats privades municipals de l’Ajuntament de Viladecans

Servei d’auditoria de Comptes Anuals i Auditoria jurídica de les societats privades municipals de l’Ajuntament de Viladecans, pels exercicis 2016, 2017 i 2017 (prorrogable per l’exercici 2019).

DATA LÍMIT DE PRESENTACIÓ D’OFERTES: 2/11/2016 a les 14: 00 h.

Enllaços relacionats

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=18952801&reqCode=viewCn& https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=18952801&reqCode=viewCn&

Documents de la licitació

057/FP14/004 - Execució de les obres locals d’urbanització de la modificació Puntual del Pla General Metropolità a l’entorn de l’Avda. de Lluis Moré (Actualment Mil.lenari) entre els Carrers Ferran i Clúa i Dotze d’Octubre. Sector Ponent, àmbit Millora de Barris de Viladecans

Execució de les obres locals d’urbanització corresponents al projecte d’urbanització de la modificació Puntual del Pla General Metropolità a l’entorn de l’Avda. de Lluis Moré (Actualment Mil.lenari) entre els Carrers Ferran i Clúa i Dotze d’Octubre. Sector Ponent, àmbit Millora de Barris de Viladecans.

DATA LÍMIT PRESENTACIÓ OFERTES: 13/10/2016 a les 14:00 hores

Enllaços relacionats

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=18567101&reqCode=viewCn& https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=18567101&reqCode=viewCn&

Documents de la licitació

053.PF11.002 - Alienació de la part indivisa titularitat de VIMED sobre les parcel.les C1, C2 I C5 i la titularitat del 100 % de les parcel.les c3 i c4 incloses dins l’àmbit del Text Refós de Millora Urbana per a la concreció d’usos i volums de les Illes A, B i C del Sector Parc d’Activitats de Viladecans

Alienació, per part de la SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L. mitjançant concurs, de la part indivisa titularitat de VIMED sobre les parcel.les C1, C2 i C5 i la titularitat del 100 % deles parcel.les C3 i C4 incloses dins l’àmbit del Text Refós de Millora Urbana per a la concreció d’usos i volums de les Illes A, B i C del Sector Parc d’Activitats de Viladecans.

Data límit de presentació: 31 d’octubre de 2016, a les 14:00 h

Documents de la licitació

077/FP14/016 - Alienació d’un dret de superfície existent a la finca registral 42.938 per la construcció, gestió i explotació per part de l’adjudicatari d’un hotel de categoria 4 estrelles i mínim 200 habitacions a la referida finca

Enllaços relacionats

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=15519992&reqCode=viewCn& https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=15519992&reqCode=viewCn&

Documents de la licitació

- Obres contingudes en el projecte d’urbanització del carrer Dos de Maig i del carrer Onze de Setembre entre el carrer Salvador Baroné i Àngel Arañó inclosos els àmbits desl creuaments dels carrers transversals

Documents de la licitació

- Procediment obert per a l’execució de les obres contingudes al projecte d’obres locals ordinàries consistents en la construcció d’un equipament municipal consistent en un recinte per a taller de voluminosos ampliació de l’actual deixalleria

Documents de la licitació

460 - Redacció de projecte executiu i execució de les instal·lacions fotovoltaiques sobre la coberta de l’edifici Cúbic a Viladecans

Documents de la licitació

460 - Redacció de projecte executiu i execució de les instal·lacions fotovoltaiques sobre la coberta de l’edifici Atrium a Viladecans

Documents de la licitació

458 - Obres contingudes al projecte d’obres locals ordinàries consistents en el projecte d’urbanització del barri Montserratina II

Documents de la licitació

468 - Obres contingudes del projecte d’obres locals ordinàries per a la construcció del nou centre d’ensenyança infantil i primària de Ponent en Viladecans

Documents de la licitació

463 - Obres contingudes a la modificació del projecte d’obres locals ordinàries consistents en la reforma i ampliació de Ca n’Amat, com a centre d’interpretació del patrimoni local

Documents de la licitació

461/11 - Obres consistents en la construcció i explotació de plantes de producció d’energia elèctrica mitjançant tecnologia solar fotovoltaica, així com la cessió del dret d’ús de l’espai on es determini la instal·lació de les plantes d’energia elèctrica mitjançant tecnologia solar fotovoltaica

Documents de la licitació

1001.06.01 - Redacció del projecte executiu, estudi i coordinació de seguretat i salut si s’escau, i posterior execució de les instal·lacions fotovoltaiques sobre la coberta de l’Escola Ponent en el municipi de Viladecans

Documents de la licitació

1001.07/13 - Obres contingudes al projecte executiu de les obres de desplegament de la xarxa de nova generació als centres educatius de Viladecans, cofinançat pel PO Feder, Catalunya 2007-2013, Eix 1

Documents de la licitació

463.2A - Obres contingudes a la modificació del projecte d’obres local ordinàries consistents en la reforma i ampliació de Ca n’Amat, com a centre d’interpretació del patrimoni local

Documents de la licitació

463 - Procediment per a l’execució de les obres contingudes al projecte d’obres locals ordinaries per a la restauració estabilitat estructural Casa Pilar Moragues

Documents de la licitació

069/FP11/025 - Concurs d’alineació per lots de diferents bens immobles, propietat de SPM Viladecans Mediterrània, S.A., a títol de compravenda

Documents de la licitació

054/FP14/002 - Licitació per procediment obert subjecte a regulació harmonitzada del contracte mixt per a l’adjudicació dels següents negocis jurídics: cessió parcial de concessió de domini públic i dret de superfície per a la construcció, gestió i explotació per part de l’adjudicatari d’un supermercat i un aparcament vinculat, execució de les obres d’urbanització i equipaments inclosos dins l’àmbit del poligon actuació núm. 1 inclòs a la mpg Plaça Constitució amb la redacció dels projectes que corresponguin, i alienació mitjançant compravenda d’una parcel·la d’us residencial d’habitatges i locals comercials

Documents de la licitació

041/FP11/001 - Concurs per a la comercialització de la parcel·la resultant PR-1 del projecte de reparcel·lació de la modificació puntual del pla general metropolità relativa al sistema d’espais lliures del Passeig de la Marina, la Rambla de Modolell, i la Carretera C-245 al terme municipal de Viladecans; amb 2.900 m2 de sostre, en què es materialitzarà l’aprofitament urbanístic que correspondrà a Vimed pels drets corresponents a la finca aportada núm. 3 (finca registral 39.821), propietat de la Societat Privada Municipal Viladecans Mediterrània, S.L.

Documents de la licitació

102/FP09/01 - Obres contingudes en el projecte d’obres locals ordinàries d’urbanització del carrer Pare Artigas i del Passatge Estret al barri de Casc Antic, c/ Pare Artigas-entre el carrer Sant Joan i carrer Mare de Deu de Sales- i el Passatge Estret, inclosos els àmbits dels creuaments dels carrers transversals

Documents de la licitació

107/FP09/001 - Obres contingudes en el projecte d’obres locals d’urbanització de l’entorn del complex esportiu de la Torre Roja del municipi de Viladecans (fase 1 i 2)

Documents de la licitació

108/FP14/02 - Cessió del dret d’ús, per a l’ampliació, gestió i explotació integral de les infraestructures i de la Xarxa W!CABLE, xarxa neutra de fibra òptica fins a la llar de Viladecans

Documents de la licitació

108.FP14.03 P - Negociat harmonitzat cessió d’ús i expl. Xarxa W!CABLE

Documents de la licitació

057.FP11.001 - Alienació, mitjançant contracte de promesa de compravenda de cosa futura, dels drets d’aprofitament urbanístic a materialitzar a les parcel·les resultants R-1 i R-2 que s’adjudicaràn a la Societat Privada Municipal Viladecans Mediterrània, S.L. en el projecte de reparcel·lació de la “modificació puntual del pla general metropolità a l’entorn de l’Avda. de Lluís Moré (actualment Mil·lenari) entre els carrer Ferran i Clúa i Dotze d’Octubre. Sector Ponent, àmbit millora de barris de Viladecans”

Documents de la licitació

112/FP14/001 - Execució de les obres corresponents a l’accés del CAP III Montbaig, contingudes al projecte d’obres locals d’urbanització del text refós de la modificació del pla parcial urbanístic del sector de Llevant de Viladecans.

Documents de la licitació

049.FP14.007 - Licitació harmonitzada per contractar els serveis consistents en la redacció del projecte d’urbanització de la MPP Sector Llevant

Enllaços relacionats

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=14264245&reqCode=viewCn& https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=14264245&reqCode=viewCn&

Documents de la licitació

057/FP14/003 - Redacció de projecte d’obres, direcció facultativa, coordinació de seguretat i salut i execució de l’obra de demolició de l’antic edifici de la brigada municipal de Viladecans situat a la cantonada del carrer Ferran i Clua i Avinguda Mil·lenari de Viladecans

Enllaços relacionats

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=15380532&reqCode=viewCn& https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=15380532&reqCode=viewCn&

Documents de la licitació

VIQUAL

131/18 - Serveis de comunicació digital i analítica d’usos i tendències de consum de la programació estable; de la gestió de la coordinació de les activitats paral.leles i de nous públics i suport a la Direcció artística de Viladecans Qualitat, S.L.

Serveis de comunicació digital i analítica d’usos i tendències de consum de la programació estable; de la gestió de la coordinació de les activitats paral.leles i de nous públics i suport a la Direcció artística de Viladecans Qualitat, S.L.

Termini presentació ofertes: 28/12/2018 a les 14:00 hores

Documents de la licitació

449/17 - Contracte de cessió d’ús de l’espai ubicat al Camp de Futbol de la Torre Roja de Viladecans, delimitat al plànol adjunt, per a l’explotació de l’activitat de bar-cafeteria. (Exp. núm. 449/17)

Contracte de cessió d’ús de l’espai ubicat al Camp de Futbol de la Torre Roja de Viladecans, delimitat al plànol adjunt, per a l’explotació de l’activitat de bar-cafeteria. (Exp. núm. 449/17)

Finalització termini presentació ofertes: 13/02/2018 a les 14:00 hores

Enllaços relacionats

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.pscp?idDoc=28703916&reqCode=viewCn https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.pscp?idDoc=28703916&reqCode=viewCn

Documents de la licitació

252/17 - Servei de formació artística, cultural i accions associades de l’Ateneu de les Arts de Viladecans

Servei de formació artística, cultural i accions associades de l’Ateneu de les Arts de Viladecans

DATA FINALITZACIÓ TERMINI PRESENTACIÓ OFERTES: 18/07/2017 a les 14:00 hores

Enllaços relacionats

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.pscp?idDoc=24234095&reqCode=viewCn https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.pscp?idDoc=24234095&reqCode=viewCn

Documents de la licitació

416/06 - Serveis de consergeria, manteniment de les instal.lacions gestionades per Viladecans Qualitat, S.L. i atenció al client

DATA LÍMIT DE PRESENTACIÓ D’OFERTES: 14/11/2016 a les 14:00

Enllaços relacionats

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=18739296&reqCode=viewCn& https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?idDoc=22607435&lawType=2&reqCode=viewPcan&idCap=13731932& https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=18739296&reqCode=viewCn& https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?idDoc=22607435&lawType=2&reqCode=viewPcan&idCap=13731932&

Documents de la licitació

E518/2010 C - Pels serveis consistents en el dret d’us de l’espai del camp de futbol de la Torre Roja per a l’explotació per part de l’adjudicatari de l’activitat de restauració

Documents de la licitació

E320/10 - Contracte de serveis per a l’execució de la neteja de les següents instal·lacions gestionades per Viladecans Qualitat, S.L.: complex esportiu i cultural Atrium Viladecans; camp de futbol Torre Roja municipal; estadi olímpic de beisbol i recinte firal Cúbic

Documents de la licitació

E19/2011 - Cessió del dret d’ús de l’espai i la maquinària i mobiliari ubicat a l’edifici Atrium per a l’explotació de l’activitat de restauració (bar restaurant) l’adjudicatari haurà d’executar al seu càrrec, si s’escau, les obres de condicionament interior del local i dur a terme l’execució de les obres d’adequació de subministrament elèctric i assumir el seu cost; així com donar d’alta a nom de l’adjudicatari els subministraments de serveis: electricitat, gas, aigua. (el local es troba totalment condicionat per poder desenvolupar l’activitat de bar restaurant)

Documents de la licitació

E521/11 - Contracte de serveis consistents en l’activitat de monitors esportius d’activitats físiques, aquàtiques i de socorrisme de l’equipament Atrium Viladecans gestionat per Viladecans Qualitat, S.L.

Documents de la licitació

355/13 - Assegurança multindústria per a garantir els equipaments gestionats per Viladecans Qualitat, S.L., l’assegurança de responsabilitat civil dels equipaments gestionats per Viladecans Qualitat, S.L., l’assegurança d’accidents de grup dels usuaris dels equipaments gestionats per Viladecans Qualitat, S.L., l’assegurança de vida del personal de viladecans qualitat, s.l., i l’assegurança dels vehicles propietat de viladecans qualitat, s.l.

Documents de la licitació

305/2014 - Subministrament de les màquines de força, el material auxiliar i les màquines cardiovasculars, amb destí al centre esportiu Atrium Viladecans, així com l’assistència tècnica gratuïta durant el termini mínim de garantia, i la recompra de les màquines de força, el material auxiliar i les màquines cardiovasculars existents

Documents de la licitació

496/14 - Subministrament de màquines cardiovasculars, màquines i material de força, elíptiques de walking indoor i bicicletes de ciclisme indoor amb destí al complex esportiu municipal ubicat a Torre Roja de Viladecans que gestiona Viladecans Qualitat, S.L.

Documents de la licitació

074/15 - Serveis de monitoratge esportiu d’activitats físiques, aquàtiques i de socorrisme aquàtic dels equipaments esportius públics Atrium i complex esportiu ubicat a Torre Roja a Viladecans

Documents de la licitació

181/15 - Per la cessió del dret d’ús de l’espai ubicat a l’edifici Atrium per a l’explotació de l’activitat de cafetería i, opcionalment, l’espai de restaurant. (el local es trova totalment condicionat per poder desenvolupar l’activitat de bar restaurant)

Documents de la licitació

E405/15 - Serveis de formació artística, cultural i les accions associades de l’Ateneu de les Arts de Viladecans

Documents de la licitació

E144/15 - Serveis de neteja de les instal.lacions gestionades per Viladecans Qualitat, S.L.

Documents de la licitació

598/15 - Serveis de suport tècnic d’escenari dels equipaments i serveis gestionats per Viladecans Qualitat, S.L.

Documents de la licitació

579/15 - Serveis d’atenció al client a les instal·lacions gestionades per Viladecans Qualitat, S.L.

Documents de la licitació

686 - Subministrament, muntatge i instal.lació del conjunt de mòduls prefabricats per a caseta de control d’ecoaparcament al solar ubicat a l’Avinguda de Gavà cantonada amb Avinguda Riera de Sant Llorenç, al terme municipal de Viladecans

Documents de la licitació

685/1 - Serveis de recollida i desballestament dels vehicles declarats abandonats per la policia local i que restin emmagatzemats al dipòsit municipal de vehicles, per procedir a la seva descontaminació i reciclatge, posterior destrucció i lliurament del certificat de destrucció

Documents de la licitació

680/2 - Serveis de grues complementàries pels serveis requerits de retirada de vehicles per part de la policia local i posterior entrega al dipòsit municipal de vehicles a Viladecans

Documents de la licitació

680/3 - Subministrament consistent en l’arrendament en la modalitat de rènting d’un vehicle (grua) amb equipament d’elevació i arrossegament de vehicles per als requeriments de disciplina viària de la policia local de Viladecans

Documents de la licitació

VIURBANA

0001/18/Montserratina - Obres urbanització del Carrer Doctor Reig entre el Carrer Carles Altes i el Carrer Salvador Baroné a Viladecans

Obres urbanització del Carrer Doctor Reig entre el Carrer Carles Altes i el Carrer Salvador Baroné a Viladecans. EXP (0001/18/Montserratina)

Finalització presentació ofertes: 28/03/2018 a les 14:00 hores

Enllaços relacionats

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.pscp?idDoc=29868715&reqCode=viewCn https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.pscp?idDoc=29868715&reqCode=viewCn

Documents de la licitació

107/FP09/001 - Obres contingudes en el projecte d’obres locals ordinàries d’urbanització de l’Avinguda Dr. Fleming (2ª fase ) i urbanització del Saló de Ponent (1ª fase) a Viladecans

Documents de la licitació

0019/09/Ponent - Procediment obert subjecte a regulació no harmonitzada i tràmit ordinari per a l’execució de les obres contingudes al projecte d’obres locals ordinàries de millores de la xarxa de clavegueram del Poblat Roca (1ª fase) a Viladecans

Documents de la licitació

1.02.01 - Redacció del projecte bàsic i d’execució, control de qualitat i estudi de seguretat i salut de l’urbanització de l’Av. Doctor Fleming i de la primera fase de la urbanització del Saló de Ponent

Documents de la licitació

E516/2010 - Procediment obert per la prestació de serveis consistents en la gestió i execució dels programes de borsa d’habitatge jove, borsa de lloguer social, hipoteca jove i serveis d’assessorament a les comunitats de veïns i gestió del registre de sol·licitants d’habitatge de protecció oficial de Viladecans

Documents de la licitació

E517.2/2010 - Per les obres contingudes en el projecte d’obres locals ordinàries per la instal·lació d’una xarxa de reg eficient a Poblat Roca a Viladecans

Documents de la licitació

E517.1/2010 - Obres millora d’accessibilitat al Poblat Roca al municipi de Viladecans

Documents de la licitació

0075/11/VIURBANA - Contracte de serveis per la gestió i execució de la borsa d’habitatge per al lloguer social, borsa d’habitatge jove, servei d’assessorament a les comunitats de veïns i gestió del registre de sol·licitants d’habitatge de protecció oficial de Viladecans i altres

Documents de la licitació

0034/12/VIURBANA - Gestió i execució de la Borsa d’Habitatge per al Lloguer Social, Borsa d’Habitatge Jove i Servei d’assessorament a les comunitats de veïns i gestió del Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial de Viladecans i altres

Documents de la licitació

0001/14/Ponent - Procediment obert per a les obres del Projecte d’Obres Locals d’Urbanització del Passeig de Ponent (2ª fase) i l’adequació de l’entorn de l’Ateneu de les Arts a Viladecans

Documents de la licitació

0019/14/PONENT - Obres contingudes en el projecte d’obres locals ordinàries d’adequació de l’escola Dr. Fleming per a l’Ateneu de les Arts de Viladecans

Documents de la licitació

0018/15/PONENT - Obres contingudes en el projecte d’obres locals ordinàries d’urbanització del Passeig de Ponent (3ª fase) a Viladecans

Documents de la licitació

Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat

Instruccions internes de contractació

Vigem

Introducció

En acompliment del que estableix l'article 42 de la Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic, i amb la finalitat d'assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, les societats Privades Municipals de l’Ajuntament de Viladecans han creat aquest web per tal de facilitar l'accés a la documentació relativa a expedients de contractació conforme al precepte legal esmentat.

Mentre el sistema informàtic del Grup d’empreses municipals, no compti amb el dispositiu necessari per gestionar el perfil del contractant i ens permeti acreditar fefaentment el moment d'inici de la difusió pública de la informació, la publicitat que contingui no sortirà els efectes que preveu el títol primer del llibre III de la LCSP.

Presentació

Denominació: Viladecans Grup d'Empreses Municipals, S.L.

Constitució: Temps indefinit, segons escriptura atorgada davant Notari de Viladecans Sr. Joaquin-Jesus Sánchez Cobaleda, en data 04.12.2008, protocol 1.225 Inscripció Registre Mercantil de Barcelona, volum 41.317 foli 157, full nº B-390027.

CIF: B-65001935.

Objecte social:

Crear i participar de forma total o parcial en el capital d’empreses d’interès municipal, sent mitjà propi de l’Ajuntament de Viladecans en aquelles que participi al 100%, i oferir a aquestes societats participades serveis de gestió i assistència tècnica; Gestionar els fluxos de caixa i el patrimoni mobiliari i immobiliari del conjunt d’empreses participades; Gestionar com mitja propi de l’Ajuntament de Viladecans, encàrrecs que aquest li pugui fer en les matèries de competència municipal incloent, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, les d’habitatge, obres i edificacions, gestió urbanística, gestió d’instal·lacions i d’equipaments municipals, gestió cultural i esportiva, de la mobilitat i les telecomunicacions, gestió energètica, d’aigües i residus; Adquirir, permutar, llogar i vendre actius mobiliaris i immobiliaris.

Dades de contacte

VILADECANS GRUP D'EMPRESES MUNICIPALS, S.L.

c/ Pompeu Fabra 50, 08840 Viladecans

Telf. 93 637 30 55

Fax 93 637 70 91

vigem@vigem.cat

www.vigem.cat

Instruccions internes de contractació

Aprovades pel Consell d’Administració en sessió de data 13.11.2009 Regiran la Contractació de la societat, en aquells supòsits de contractes no subjectes a regulació harmonitzada; en compliment d’allò que disposa l’article 175 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic.

Instruccions Internes de Contractació - Descarregar PDF

Vimed

Introducció

En acompliment del que estableix l'article 42 de la Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic, i amb la finalitat d'assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, les societats Privades Municipals de l’Ajuntament de Viladecans han creat aquest web per tal de facilitar l'accés a la documentació relativa a expedients de contractació conforme al precepte legal esmentat.

Mentre el sistema informàtic del Grup d’empreses municipals, no compti amb el dispositiu necessari per gestionar el perfil del contractant i ens permeti acreditar fefaentment el moment d'inici de la difusió pública de la informació, la publicitat que contingui no sortirà els efectes que preveu el títol primer del llibre III de la LCSP.

Presentació

Denominació: Societat Privada Municipal Viladecans Mediterrània, S.A.

Constitució: Temps indefinit, segons escriptura atorgada davant Notari de Viladecans Sr. Joaquin-Jesus Sánchez Cobaleda, en data 18 de març de 1992, protocol 477. Inscripció Registre Mercantil de Barcelona, volum 22.052, foli 80, full núm. B-31666.

CIF: A-60039088.

Objecte social:

La promoció de la construcció o rehabilitació dels edificis i locals així com l’acondicionament d’espais i equipaments, l’adquisició de sòl i immobles, l’execució de les obres d’enderroc i de construcció o rehabilitació d’edificis, locals i equipaments, per sí o mitjançant empreses constructores, la promoció i gestió de sòl.

Dades de contacte

S.P.M. Viladecans Mediterrània, S.L.

c/ Pompeu Fabra 50, 08840 Viladecans

Telf. 93 637 30 55

Fax 93 637 70 91

vimed@vimed.net

vimed.net

Instruccions internes de contractació

Aprovades pel Consell d’Administració en sessió de data 22.04.08, i modificades i refoses pel Consell d’Administració en sessió de data 13.11.09. Regiran la Contractació de la societat, en aquells supòsits de contractes no subjectes a regulació harmonitzada; en compliment d’allò que disposa l’article 175 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic.

Instruccions Internes de Contractació - Descarregar PDF

Viqual

Introducció

En acompliment del que estableix l'article 42 de la Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic, i amb la finalitat d'assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, les societats Privades Municipals de l’Ajuntament de Viladecans han creat aquest web per tal de facilitar l'accés a la documentació relativa a expedients de contractació conforme al precepte legal esmentat.

Mentre el sistema informàtic del Grup d’empreses municipals, no compti amb el dispositiu necessari per gestionar el perfil del contractant i ens permeti acreditar fefaentment el moment d'inici de la difusió pública de la informació, la publicitat que contingui no sortirà els efectes que preveu el títol primer del llibre III de la LCSP.

Presentació

Denominació: Viladecans Qualitat, S.L.

Constitució: Temps indefinit, segons escriptura atorgada davant Notari de Viladecans Sr. Joaquin-Jesus Sánchez Cobaleda, en data 18.03.2003, protocol 396. Inscripció Registre Mercantil de Barcelona, volum 35.445 foli 151, full nº B-268056.

CIF: B-63142848.

Objecte social:

L’organització, promoció, gestió, administració, explotació i millora, per compte pròpia, de les administracions públiques o de tercers de tot tipus d’instal·lacions i equipaments d’atenció a la persona, de caràcter esportius, culturals, educatius i de lleure, la titularitat dels quals ostenti la societat, o bé li siguin adscrites per l’Ajuntament o pugui tenir per concessió, arrendament o qualsevol altra forma en dret; La prestació de serveis d’atenció a la persona, i la realització per compte pròpia, de les administracions públiques o de tercers, d’activitats, programes i esdeveniments esportius, culturals, educatius i de lleure, ja sigui amb elements propis o de tercers, a nivell local, nacional, estatal o internacional; L’organització, promoció, divulgació i gestió de l’esport i les pràctiques físico esportives, que fomentin en general les vessants educatives formatives, recreatives i d’ocupació del temps de lleure, de millora de la salut i del rendiment esportiu competitiu; L’organització, promoció, divulgació i gestió de les arts escèniques i musicals i, en general, totes aquelles que fomentin la cultura i el lleure; L’organització, promoció, divulgació i gestió dels serveis d’atenció a la persona en les vessants educatives i de l’ocupació del lleure; Promoure la formació i actualització dels coneixements del personal especialitzat en els sectors esportius, culturals, educatius i del lleure.

Dades de contacte

Viladecans Qualitat, S.L.

Avd. Josep Tarradellas, s/núm. 08840 Viladecans

Telf. 93 659 41 60

Fax 93 659 38 06

atriumviladecans@atriumviladecans.com

atriumviladecans.com

Instruccions internes de contractació

Aprovades pel Consell d’Administració en sessió de data 02.11.2009. Regiran la Contractació de la societat, en aquells supòsits de contractes no subjectes a regulació harmonitzada; en compliment d’allò que disposa l’article 175 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic

Instruccions Internes de Contractació - Descarregar PDF

Viurbana

Introducció

En acompliment del que estableix l'article 42 de la Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic, i amb la finalitat d'assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, les societats Privades Municipals de l’Ajuntament de Viladecans ha creat aquest web per tal de facilitar l'accés a la documentació relativa a expedients de contractació conforme al precepte legal esmentat.

Mentre el sistema informàtic del Grup d’empreses municipals, no compti amb el dispositiu necessari per gestionar el perfil del contractant i ens permeti acreditar fefaentment el moment d'inici de la difusió pública de la informació, la publicitat que contingui no sortirà els efectes que preveu el títol primer del llibre III de la LCSP.

Presentació

Denominació: Viladecans Renovació Urbana S.L.

Constitució: Temps indefinit, segons escriptura atorgada davant Notari de Viladecans Sr. Joaquin-Jesus Sánchez Cobaleda, en data 07.03.08.,protocol 265. Inscripció: Registre Mercantil de Barcelona, volum 40.396 foli 93 full nº B-366718.

CIF: B-64829963.

Objecte social:

L’execució del Projecte d’Intervenció Integral del Pla de Ponent, gestionar la subvenció de la Llei de Barris atorgada per la Generalitat de Catalunya destinada a l’execució del referit Pla de Ponent, -mitjançant resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de data 27-06-2007-, el procés de renovació dels diferents barris de la ciutat i les polítiques municipals en matèria d’habitatge, així com totes les matèries complementàries i connexes amb el referit procés de renovació urbana i les polítiques municipals d’habitatges; és a dir, la promoció de la rehabilitació d’edificis i l’acondicionament d’espais, l’adquisició i alienació d’immobles en compliment de les seves finalitats, l’execució d’obres d’enderroc i de construcció o rehabilitació d’edificis, els estudis del territori en el camp del planejament i la gestió urbanística; i la prestació a l’Ajuntament o a tercers d’assistència relativa a la gestió del planejament, mitjançant la signatura del corresponent conveni i/o contracte.

Dades de contacte

Viladecans Renovació Urbana S.L.

c/ Santiago Rusiñol 6-8, 08840 Viladecans

Telf. 93 637 95 03

Fax 93 659 51 96

viurbana@vimed.net

viurbana.cat

Instruccions internes de contractació

Aprovades pel Consell d’Administració en sessió de data 22.04.08. i modificades i refoses pel Consell d'Administració en sessió de data 13.11.2009. Regiran la Contractació de la societat, en aquells supòsits de contractes no subjectes a regulació harmonitzada; en compliment d’allò que disposa l’article 175 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic

Instruccions Internes de Contractació - Descarregar PDF

GRUP D'EMPRESES

 • Vimed
  Vimed
  Viladecans Mediterrània
  Empresa de serveis territorials dedicada majoritàriament a la gestió urbanística i a la promoció econòmica de la ciutat.
 • Viqual
  Viqual
  Viladecans Qualitat
  Empresa de gestió d’equipaments esportius i culturals al servei de la ciutadania de Viladecans.
 • Viurbana
  Viurbana
  Viurbana
  Empresa que gestiona les subvencions de la Llei de barris de Ponent i Montserratina. També gestiona la Oficina Local d’Habitatge.

ON SOM?