Vigem – Organització institucional

Organització institucional i estructura administrativa

Informació bàsica

Denominació: Viladecans Grup d’Empreses Municipals, S.L. Societat privada municipal. Capital 100% de l’Ajuntament de Viladecans

Constitució: Temps indefinit, segons escriptura atorgada davant Notari de Viladecans Sr. Joaquin-Jesus Sánchez Cobaleda, en data 04.12.08

Inscripció: Registre Mercantil de Barcelona, tom 41317, folio 157, full nº B-390027

CIF: B65001935

Objecte social:

 1. Crear i participar de forma total o parcial en el capital d’empreses d’interès municipal, sent mitjà propi de l’Ajuntament de Viladecans en aquelles que participi al 100%, i oferir a aquestes societats participades serveis de gestió i asistència tècnica.
 2. Gestionar els fluxos de caixa i el patrimoni mobiliari i immobiliari del conjunt d’empreses participades.
 3. Gestionar com mitjà propi de l’ajuntament de Viladecans, encàrrecs que aquest li pugui fer en les matèries de competència municipal incloent, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, les d’habitatge, obres i edificacions, gestió urbanística, gestió d’instal·lacions i d’equipaments municipals, gestió cultural i esportiva, de la mobilitat i les telecomunicacions, gestió energètica, d’aigües i residus.
 4. Adquirir, permutar, llogar i vendre actius mobiliaris i immobiliaris.

Dades de contacte:

VILADECANS GRUP D'EMPRESES MUNICIPALS, S.L.

c/ Pompeu Fabra 50, 08840 Viladecans

Telf. 93 637 30 55

Fax 93 637 70 91

vigem@vigem.cat

www.vigem.cat

Estatuts: Descarregar PDF

Organigrama
Òrgans de govern

Junta General: La Junta General de la societat Viladecans Grup d’Empreses Municipals és el Ple Municipal de l’Ajuntament de Viladecans.

Consell d’Administració: 12 consellers

 • Sr. Carles Ruiz Novella - President
 • Sr. Pere Gutiérrez Alemany - Conseller Delegat
 • Sr. Ricard Calle Martínez - Conseller
 • Sra. Elena Alarcón Méndez - Consellera
 • Sr. Enric Casas Gironella - Conseller
 • Sr. Ramon Viader Bosch  - Conseller Delegat
 • Sra. Encarnación García Jiménez - Consellera
 • Sra. Barbara Lligadas i Muñoz - Consellera
 • Sr. José Padilla Roig - Conseller
 • Sra. Carolina Torres Garcia - Consellera
 • Sra. Mª Purificación González Pérez - Conseller
 • Sr. Eduardo Tobaruela Silva - Conseller
 • Sr. Joan Carles López Méndez - Secretari del Consell d’Administració

Gerencia:

Sra. Alicia Valle Cantalejo

Telf. 93 637 30 55

avalle@vigem.cat

Relació alts càrrecs
Relació de llocs de treball del personal laboral i eventual

Retribucions: Descarregar PDF

Conveni col·lectiu: Conveni (PDF) - Pròrroga (PDF)

Protocol Prevenció-Intervenció assatjament i violència en el treball: Descarregar PDF

GRUP D'EMPRESES

 • Vimed
  Vimed
  Viladecans Mediterrània
  Empresa de serveis territorials dedicada majoritàriament a la gestió urbanística i a la promoció econòmica de la ciutat.
 • Viqual
  Viqual
  Viladecans Qualitat
  Empresa de gestió d’equipaments esportius i culturals al servei de la ciutadania de Viladecans.
 • Viurbana
  Viurbana
  Viurbana
  Empresa que gestiona les subvencions de la Llei de barris de Ponent i Montserratina. També gestiona la Oficina Local d’Habitatge.

ON SOM?